W lutym 2004 roku z inicjatywy kilkunastu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych powstał Klub Sprawni Inaczej. Klub w ciągu roku zdołał uzyskać osobowość prawną i od stycznia 2005 roku istnieje Stowarzyszenie Sprawni Inaczej w Kłodawie.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje teren miasta i gminy Kłodawa wraz z gminami ościennymi. Jednak nieobce są nam szersze działania o zasięgu ogólnopolskim.

Od samego początku celem priorytetowym naszej działaności było inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie wszelakich działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Czy przez terapię, czy przez rehabilitację, czy po prostu przez wspólne mierzenie się z rzeczywistością staramy się swoje cele realizować.

Szczególnie dumni jesteśmy z licznych wydarzeń kulturalnych, których jesteśmy inicjatorem oraz organizatorem. Wymienić w tym miejscu trzeba takie wydarzenia, jak : Jasełka 'Kolędować z Jezusem' z 2010 roku, inscenizacja regionalnej legendy 'Lastek i Sala' z 2011 roku, czy Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych o Solnego Kosa - impreza cykliczna odbywająca się corocznie od 2007 roku. Wspomnieć należy również o odbywających się raz do roku Rozgrywkach Sportowych Osób Niepełnosprawnych zapoczątkowanych w roku 2006.

Nasze Stowarzyszenie od kwietnia 2010 roku dzięki staraniom naszych członków uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

W grudniu 2011 roku rozpoczął się następny niezwykle ważny etap naszej działalności. Staliśmy się użytkownikiem lokalu w naszym mieście. Od tego czasu staramy się, aby stara, bezużyteczna przestrzeń zmieniła się w miejsce tętniące życiem, a co najważniejsze robimy wszystko, żeby była to placówka przyjazna dla osób niepełnosprawnych.Prezesi Stowarzyszenia SPRAWNI INACZEJ w Kłodawie:
   •    2005 - 2013    Anna Makosińska
   •    2013 - 2016    Elżbieta Bilska
   •    2017 - 2018    Jerzy Bernacki
   •    2018    Włodzimierz Durski