Stowarzyszenie Sprawni Inaczej w Kłodawie
ul. Dąbska 29, 62-650 Kłodawa

NIP: 666-199-23-26
Regon: 311627818
KRS: 0000225918

Bank Spółdzielczy w Witkowie Oddział w Kłodawie
38 8538 1025 0105 0332 2000 0010

adres mailowy: sprawnibiuro@wp.pl

Prezes Stowarzyszenia
      • Elżbieta Bilska
        elzbieta-bilska@wp.pl - 663 728 130
Wiceprezes Stowarzyszenia
      • Włodzimierz Durski
        wlodzimierz.durski@onet.pl - 663 728 119
Sekretarz Stowarzyszenia
      • Jerzy Bernacki
Skarbnik Stowarzyszenia
      • Aleksandra Budzyńska
Członek Zarządu Stowarzyszenia
      • Anna Makosińska