Zwieńczeniem kilkunastoletnich starań Zarządu Stowarzyszenia Sprawni Inaczej było powstanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kłodawie.

Wydarzenie to nastąpiło 27 grudnia 2016 roku. Stowarzyszenie Sprawni Inaczej w Kłodawie jest jednostką prowadzącą.

W warsztacie funkcjonują cztery pracownie: komputerowa, ogrodniczo-bukieciarska, artystyczna i gospodarstwa domowego.Kadrę stanowi kierownik, czterech terapeutów, fizjoterapeuta, psycholog oraz dwóch pracowników administracyjnych.

Jest to placówka dla dwudziestu uczestników, którzy objęci są rehabilitacją zawodową, społeczną i usprawniającą.Zapraszamy do śledzenia naszego profilu
w mediach społeczościowych

Zapraszamy do odwiedzin - Facebook WTZ